Algemene voorwaarden - Momentz

Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

 
Algemene voorwaarden

 
 Momentz is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09080260.                                           
 
Momentz is gevestigd aan de Richterakker 20, te Doesburg. Er zijn gratis parkeerplaatsen.     
Momentz is aangesloten bij de ANBOS (Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging) en heeft een AGB zorgcode. Momentz en eigenaar (Jacqueline Arends) hebben een AGB zorgcode. Dit betekent dat facturen van acne behandelingen gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar, mits er een aanvullende verzekering is.

 
Bij uw eerste bezoek aan Momentz te Doesburg maak ik een gratis huidanalyse en een behandelplan op maat. Houdt u daarom rekening met 15 min extra behandeltijd.
Bij Therapeutische en Cosmedische behandelingen wordt er eerst een intake gedaan. Daarna wordt er pas een afspraak ingepland.
Behandelingen zijn altijd op afspraak; Momentz is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.  Afspraak afzeggen/verzetten uiterlijk 24 uur van tevoren alleen via Whats App of telefonisch. Bij geen of te laat afmelden worden de kosten voor de gereserveerde behandeling in rekening gebracht.

 
Prijslijst per 01 januari 2019. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Wijzigingen voorbehouden. Indien een product niet op voorraad is in de salon kan ik deze voor u bestellen. De bestelling moet vooraf worden betaald of tenminste 50 % van het totaalbedrag van de bestelling. Pinbetaling heeft de voorkeur. Op verzoek kan een betaling via factuur of overboeking plaatsvinden, deze dient u binnen 7 dagen na de behandeling te hebben voldaan.

 
In de salon wordt gewerkt volgens de richtlijnen uit de Code van de schoonheidsspecialist. De schoonheidsspecialist staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en gebruikmaken van deugdelijke materialen en middelen.
De schoonheidsspecialist ligt de klant in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling.
De schoonheidsspecialist vraagt de klant naar informatie die relevant is om de behandeling goed te kunnen uitvoeren.                                                                                                          
De schoonheidsspecialist zal geen handeling verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt.                                                                                                                                          
De klant dient de schoonheidsspecialist voor het aangaan van de behandeling op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.                                                                                   
De klant heeft de plicht alle door de schoonheidsspecialist gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de behandeling nodig heeft. Bij de therapeutische/cosmedische behandelingen waar gewerkt wordt met AHA fruitzuren/chemische peelings, Diamond Touch of Micro Needling Therapy (al dan niet in kuurverband) geeft de klant tijdens intakegesprek toestemming middels informed consent en worden foto’s gemaakt gedurende het behandeltraject. Voor start van de behandeling heeft een patch test plaatsgevonden.                                                                                             
Voorwaarde voor een therapeutische/cosmedische behandeling is dat de klant de geadviseerde thuisverzorging gebruikt. Een kuurbehandeling wordt vooraf ingepland en afgerekend.
 
​
 
De schoonheidsspecialist is tegenover de klant aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de schoonheidsspecialist is toe te rekenen.
 
De klant is tegenover de schoonheidsspecialist aansprakelijk voor door de schoonheidsspecialist geleden schade die door een aan de klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 
Het verdient sterke aanbeveling om tekortkomingen direct na het ontdekken daarvan schriftelijk/ digitaal bij de schoonheidsspecialist in te dienen. Te lang wachten met een klacht kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de klant.
 
De schoonheidsspecialist dient klachten afdoende te onderzoeken. De schoonheidsspecialist zal de eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij dat in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 
Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst bij de schoonheidsspecialist heeft ingediend.
CONTACT
Richtersakker 20
6983 HC Doesburg
0628304176
info@momentz-by-jacq.nl

CONTACT
 
Richtersakker 20
6983 HC Doesburg
0628304176
info@momentz-by-jacq.nl
Terug naar de inhoud